PROJE VE PROJE YÖNETİMİ

İnşaat projeleri başlangıç ve bitiş tarihi belli olan, birçok uzman kişinin işbirliği ve uyumu ile hayata geçirilen projelerdir. Proje sonunda ortaya eksiksiz bir yapının çıkması beklenir. Projelerin eksiksiz ve istenilen şekilde ortaya çıkmasının yolu başarılı bir proje yönetiminden geçer.

Fizibilite ve tasarım süreçlerinde bütçe ve iş programı belirlenir. Bu aşamada olabilecek yanlış adımların maliyeti, hem zaman hem maddi açıdan olumsuz etkilenebilir.

Proje yönetiminin inşaat sektörüne en önemli katkısı, iş bölümü sayesinde maliyetin ve riskin azalmasını sağlamasıdır. Projenin sonunda zaman, kapsam, maliyet, iş güvenliği ve kalite gibi hedeflerin en iyisine ulaşmak amaçlanır. Bu nedenle de ekibin ve projenin dikkatle seçilmesi gerekir. Böylelikle planlama ve koordinasyon en üst seviyede tamamlanabilir.

Katkı inşaat sektörüne aitken, asıl hedef yatırımcıdır. Bu noktada proje yöneticisi, yatırımcının istediği kalitede, bütçede ve sürede işin tamamlanmasını sağlayan ve sorumluluğu alan kişidir. Proje yönetiminin önemli fonksiyonlarından biri, proje sürecinde işin hesap verilebilir olmasıdır.